Strona główna Aktualności oświatowe Co nowego w prawie 2014: zmienią się uprawnienia emerytalne i rentowe osób prowadzących szkoły

2014: zmienią się uprawnienia emerytalne i rentowe osób prowadzących szkoły

0
2014: zmienią się uprawnienia emerytalne i rentowe osób prowadzących szkoły

Od początku roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym będzie podlegać każda osoba fizyczna, która prowadzi publiczną szkołę, placówkę lub ich zespół, a także publiczne lub niepubliczne tzw. alternatywne przedszkole.

 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie zmiana w ustawie z dn. 13.10.1998 r.o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), uchwalona w art. 2 nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dn. 13.06.2013 r. (tzw. ustawa przedszkolna, Dz.U. z 2013 r. poz. 827). Nowe brzmienie otrzyma pkt 5 w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten określa, kto mieści się w ustawowym pojęciu „osoby prowadzącej pozarolniczą działalność”. Osoby w nim wymienione podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy).

W obecnym kształcie art. 8 ust. 6 pkt 5 za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa osobę, która prowadzi niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Oznacza to, że obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają wyłącznie osoby prowadzące niepubliczne placówki. Po zmianie, od 1 stycznia 2014 r., przepis obejmie także osoby prowadzące: publiczne lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, publiczne szkoły, placówki lub ich zespoły. Zdaniem MEN włączenie tych osób do systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zagwarantuje im zabezpieczenie emerytalne i rentowe.

Małgorzata Tabaszewska