Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Auta z kratką do końca marca – senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o VAT

Auta z kratką do końca marca – senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o VAT

0
Auta z kratką do końca marca – senat bez poprawek  przyjął nowelizację ustawy o VAT

Jeszcze tylko przez kilka tygodni będzie istniała możliwość pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów z kratką. Od 1 kwietnia 2014 r. od auta wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50% VAT. Cały naliczony podatek będzie odliczany od aut używanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

 

Na ostatnim posiedzeniu senat zaakceptował ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wniesioną przez  rząd. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych m.in. do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej.

Dokonanie pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej uwarunkowane będzie, co do zasady, złożeniem informacji o tych pojazdach oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu. Zarówno informacja, jak i ewidencja będą podlegały weryfikacji przez organy skarbowe. W przypadku niezłożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie przysługiwało tylko prawo do ograniczonego odliczenia.

B. Opar
Źródło: www.senat.gov.pl