Będą zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym

396

W dniu 25.03.br. minister pracy przekazał do uzgodnień i opiniowania projekt rozp. zmieniającego rozp. RM z dn. 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe zasady wyliczania emerytur
Następny artykułk.p.w. – Dział IV. Czynności procesowe (art. 32-38)