Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Będzie dodatkowa pomoc dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Będzie dodatkowa pomoc dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

0
Będzie dodatkowa pomoc dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu.

 

Zmiany w powyższym zakresie przewiduje przyjęty przez Komitet Rady Ministrów w dniu 12 grudnia br. projekt uchwały RM w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

W ww. projektach uchwały i rozporządzenia przewiduje się, że osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013, poz. 1456) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie.

Zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Planuje się, że oba projekty zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Pomoc będzie finansowana ze środków budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

Źródło: www.mpips.gov.pl, oprac. B. Opar