Bezpłatne użyczenie pomieszczenia biurowego

366

Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, stosownie do art. 8 ust. 2, bezpłatne użyczenie pomieszczenia biurowego przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł VI. Czyny niedozwolone (art. 415-449)
Następny artykułPaństwo wesprze kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej w spłacie rat