Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Bezrobocie rejestrowe w lutym 2014

Bezrobocie rejestrowe w lutym 2014

0
Bezrobocie rejestrowe w lutym 2014

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec lutego 2014 roku 13,9%, co oznacza, że spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,1 pkt proc. natomiast do w porównaniu do lutego 2013 (kiedy bezrobocie rejestrowe wynosiło 14,4%) wynik poprawił się o 0,4 pkt proc.

 

Z informacji podanych przez GUS wynika, że w lutym liczba osób bezrobotnych była niższa niż w poprzednim miesiącu i wynosiła 2255,9 tys. osób, podczas gdy w styczniu 2014 ewidencja osób bezrobotnych wynosiła 2260,7 tys. osób. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych spadła o 80,8 tys. osób.

Jak informuje GUS liczba osób nowo zarejestrowanych spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W lutym zarejestrowano w ewidencji bezrobotnych 194,1 tys. osób, a w styczniu liczba ta wyniosła 269,2 tys. osób. Również w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano spadek nowo zarejestrowanych bezrobotnych – w lutym 2013 liczba ta wynosiła 224,9 tys. osób.

Liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych jest większa niż w poprzednim miesiącu: w lutym wyłączono z ewidencji 199,6 tys. osób, natomiast w styczniu wyłączono tylko 166,5 tys. osób.

W lutym urzędy pracy dysponowały większą liczbą ofert pracy niż przed miesiącem – pracodawcy zgłosili w styczniu 46,7 tys. miejsc, podczas gdy w lutym ofert pracy było już 56,2 tys. Również w porównaniu z poprzednim rokiem liczba ofert pracy wzrosła i była wyższa o 13,1 tys.

G. Rompel, źródło: GUS