Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Bezrobocie rejestrowe w październiku – prognozy są optymistyczne

Bezrobocie rejestrowe w październiku – prognozy są optymistyczne

0
Bezrobocie rejestrowe w październiku – prognozy są optymistyczne

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec października 2013 roku 13%, co oznacza, że nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Dla porównania w październiku 2012 roku wskaźnik ten wynosił 12,5%.

 

Z informacji podanych przez GUS wynika, że w październiku liczba osób bezrobotnych była niższa niż w poprzednim miesiącu i wynosiła 2075,2 tys. osób, podczas gdy we wrześniu ewidencja osób bezrobotnych wynosiła 2083,1 tys. osób. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych wzrosła o 80,3 tys. osób.

Jak informuje GUS liczba osób nowo zarejestrowanych spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. We wrześniu zarejestrowano w ewidencji bezrobotnych 252,5 tys. osób, a w październiku liczba ta wyniosła 245,8 tys. osób. Również w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano spadek nowozarejestrowanych bezrobotnych – w październiku 2012 liczba ta wynosiła 264 tys. osób.

Liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych jest większa niż w poprzednim miesiącu: we wrześniu wyłączono z ewidencji 252,6 tys. osób, natomiast w październiku wyłączono 253,8 tys. osób.

W październiku urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż przed miesiącem – pracodawcy zgłosili 46,8 tys.miejsc, podczas gdy we wrześniu ofert pracy było 50,5 tys. Jednak liczba ofert pracy wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem – była wyższa o 8,8 tys.

G. Rompel, źródło: GUS