Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Bezrobocie rejestrowe we wrześniu bez zmian

Bezrobocie rejestrowe we wrześniu bez zmian

0
Bezrobocie rejestrowe we wrześniu bez zmian

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec września 2013 roku 13%, co oznacza, że nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Dla porównania we wrześniu 2012 roku wskaźnik ten wynosił 12,4%.

 

Z informacji podanych przez GUS wynika, że we wrześniu liczba osób bezrobotnych była identyczna jak w poprzednim miesiącu i wynosiła 2083,1 tys. osób. Jednak w ujęciu rocznym liczba bezrobotnych wzrosła o 104,2 tys. osób.

Jak informuje GUS liczba osób nowo zarejestrowanych wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. we wrześniu zarejestrowano w ewidencji bezrobotnych 252,5 tys. osób, a w sierpniu liczba ta wyniosła 203,6 tys. osób. Natomiast we wrześniu 2012 roku zarejestrowano 255,3 tys. bezrobotnych.

Liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych jest większa niż w poprzednim miesiącu: we wrześniu wyłączono z ewidencji 252,6 tys. osób, natomiast w sierpniu wyłączono tylko 213,3 tys. osób.

We wrześniu urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż przed miesiącem – w sierpniu było ich 52,6 tys., podczas gdy we wrześniu ofert pracy było tylko 50,5 tys. Jednak liczba ofert pracy wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem – była wyższa 6,5 tys.

G. Rompel, źródło: GUS