Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Bezrobocie w strefie euro w listopadzie 2013

Bezrobocie w strefie euro w listopadzie 2013

0

Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 roku w strefie euro (EA17) wyniosła 12,1%, Taki sam poziom bezrobocia jak w poprzednim miesiącu zanotowano w całej Unii (EU28) – wyniósł on 10,9% w grudniu. Oznacza to, że bezrobocie nie zmieniło się w porównaniu do poprzedniego miesiąca zarówno w Unii jak i strefie euro. Wzrosło natomiast w porównaniu do wskaźników zanotowanych w listopadzie 2012 roku, kiedy to bezrobocie w strefie euro wynosiło 11,8% zaś w Unii 10,8%

 

Bez pracy w całej Unii (EU28) pozostaje 26,553 mln osób, w tym w strefie euro (EA17) 19,241 mln. W porównaniu do października 2013 roku liczba bezrobotnych spadła o 19 tys. osób w całej Unii oraz o 4 tys. w strefie euro. Z kolei w porównaniu do listopada 2012 roku liczba bezrobotnych wzrosła odpowiednio o 278 tys. oraz 452 tys. osób.

Wśród państw członkowskich, najniższy wskaźnik bezrobocia zarejestrowany został w:

 • Austrii – 4,8%,
 • Niemczech – 5,2%,
 • Luksemburgu – 6,1%.

Najwyższe bezrobocie zanotowano w:

 • Grecji – 27,4%, 
 • Hiszpanii – 26,7%.

W porównaniu do ubiegłego roku, stopa bezrobocia w Unii (EU28) wzrosła w 14 krajach i spadła również w 14. Największy wzrost bezrobocia w porównaniu z poprzednim rokiem wystąpił:

 • na Cyprze – z 13,3% do 17,3%,
 • we Włoszech – z 11,3% do 12,7%,
 • w Grecji – z 26% do 27,4%,
 • w Holandii – z 5,6% do 6,9%.

Największy spadek bezrobocia odnotowano:

 • w Irlandii – z 14,3% do 12,3%,
 • na Łotwie – z 14% do 12%,
 • na Litwie – z 13% do 11,3%,
 • w Portugalii – z 17% do 15,5%,
 • na Węgrzech – z 11% do 9,5%.

Liczba osób młodych poniżej 25 roku życia pozostających bez pracy w EU28 wyniosła w listopadzie 2013 r. 5,661 mln, z tego 3,575 mln w EA17. W porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano wzrost bezrobocia wśród młodych w strefie euro o 2 tys. z kolei w całej Unii bezrobocie wśród młodych spadło o 46 tys. osób. Nadal stopa bezrobocia w grupie młodych osób wynosi 23,6% w całej UE i 24,2% w strefie euro. Najmniejsze bezrobocie wśród młodych osób występuje:

 • w Niemczech – 7,5%,
 • w Austrii – 8,6%.

Największe bezrobocie wśród osób młodych występuje w:

 • Hiszpanii – 57,7%,
 • Grecji – 54,8%,
 • Chorwacji – 49,7%.

Z danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w listopadzie 2013 roku 10,2%.

G. Rompel, źródło: EUROSTAT