Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Bezrobocie w strefie euro wzrosło do 12,2%

Bezrobocie w strefie euro wzrosło do 12,2%

0
Bezrobocie w strefie euro wzrosło do 12,2%

Stopa bezrobocia w kwietniu 2013 roku w strefie euro (EA17) wyniosła 12,2%. W całej Unii (EU27) bezrobocie wyniosło 11%. Jest to wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z marcem br.

Również w stosunku do poprzedniego roku, kiedy bezrobocie wynosiło odpowiednio 11,2% i 10,3% zanotowano wzrost tego wskaźnika.
Bez pracy w całej Unii (EU27) pozostaje 26,588 mln osób, w tym w strefie euro (EA17) 19,375 mln. W porównaniu do marca 2013 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 104 tys. osób w całej Unii i 95 tys. w strefie euro. Z kolei w porównaniu do kwietnia 2012 roku liczba bezrobotnych wzrosła odpowiednio o 1,673 mln oraz 1,644 mln osób.

Wśród państw członkowskich, najniższy wskaźnik bezrobocia zarejestrowany został w:

 • Austrii – 4,9%,
 • Niemczech – 5,4%,
 • Luksemburgu – 5,6%.

Najwyższe bezrobocie zanotowano w:

 • Grecji – 27%,
 • Hiszpanii – 26,8%,
 • Portugalii – 17,8%.

W porównaniu do ubiegłego roku, stopa bezrobocia w Unii (EA27) wzrosła aż w 18 krajach, spadła natomiast w 9. Największy wzrost bezrobocia w porównaniu z poprzednim rokiem wystąpił:

 • w Grecji – z 21,9% do 27%,
 • na Cyprze – z 11,2% do 15,6%,
 • w Hiszpanii – z 24,4% do 26,8%, 
 • w Portugalii – z 15,4% do 17,8%.

Największy spadek bezrobocia w odnotowano:

 • na Litwie – z 15,5% do 12,4%,
 • w Estonii – z 10,6% do 8,7%,
 • w Irlandii – z 14,91% do 13,5%.

Wśród osób młodych poniżej 25 roku życia bezrobocie w EU27 wyniosło 5,627 mln, z tego prawie 3,624 mln w EU17. Jest to wzrost odpowiednio o 188 tys. osób i 100 tys. osób w porównaniu z poprzednim miesiącem. Stopa bezrobocia w grupie młodych osób wynosi 23,5% w całej UE i aż 24,4% w strefie euro. Najmniejsze bezrobocie wśród młodych bezrobotnych występuje w:

 • Niemczech – 7,5%,
 • Austrii – 8,0%,
 • Holandii – 10,6%.

Największe bezrobocie wśród osób młodych występuje w:

 • Grecji – 62,5%,
 • Hiszpanii – 56,4%,
 • Portugalii 42,5%,
 • we Włoszech – 40,5%.

Z danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w kwietniu 10,8%.

G.Rompel, źródło: EUROSTAT