Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Bezrobocie we wrześniu utrzymało się na poziomie 13%

Bezrobocie we wrześniu utrzymało się na poziomie 13%

0
Bezrobocie we wrześniu utrzymało się na poziomie 13%

Na koniec września stopa bezrobocia wyniosła 13% i nie zmieniła się w stosunku do sierpnia. W urzędach pracy zarejestrowanych było 2 082 tys. osób. W porównaniu do sierpnia ich liczba zmniejszyła się o 0,9 tys. Rok wcześniej liczba bezrobotnych zwiększyła się o 14,3 tys. osób.

Jest to kolejny, już siódmy miesiąc spadku bezrobocia. W tym okresie liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 253 tys. osób. Dla porównania w zeszłym roku było to 189 tys. 

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się w dziewięciu województwach. Najsilniejszy spadek bezrobocia był w województwie małopolskim (o 1,4 tys. osób), łódzkim (1,3 tys. osób) oraz lubuskim (o 0,3 tys. osób). Bezrobocie spadało także w województwie dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i wielkopolskim.

Pracodawcy zgłosili we wrześniu do urzędów pracy 72,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Wzrost liczby wakatów nastąpił w czterech województwach: lubuskim, mazowieckim, śląskim i zachodniopomorskim. Najwięcej ofert pracy przybyło w województwie lubuskim, gdzie liczba ofert zwiększyła się o 0,4 tys., czyli o 13% więcej w stosunku do sierpnia.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 72,9 tys. i w porównaniu do sierpnia 2013 roku spadła o 4,3 tys. (o 5,6 %).  We wrześniu 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 82,9 tys. ofert pracy (o 8,5 tys., tj. o 11,5% więcej niż w sierpniu 2012 r.).
Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej we wrześniu 2013 roku odnotowano w 12-tu województwach i oscylował on w przedziale od 1,7% (spadek o 0,1 tys. ofert) w województwie wielkopolskim do 20,8% (o 1,5 tys. ofert) w województwie dolnośląskim.
Wzrost liczby ofert pracy wystąpił w 4-ch województwach (lubuskim, mazowieckim, śląskim i zachodniopomorskim), a najsilniejszy względny wzrost miał miejsce w województwie lubuskim (o 13,0%, czyli o 0,4 tys. ofert).

źródło: MPiPS