BIEC: Mała poprawa

0
BIEC: Mała poprawa

W kwietniu 2022 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów, jakie ponoszą uczestnicy rynku, wzrósł o 0,7 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Wzrost ten jest bez znaczenia dla średnio i długo okresowych tendencji rozwojowych gospodarki, wobec silnych spadków wskaźnika, które obserwujemy od marca ubiegłego roku.

W kierunku spadku wskaźnika działały trzy składowe: relacja przychodów do kosztów związanych z pozyskaniem nowego kredytu na cele inwestycyjne przedsiębiorstw, relacja przychodów firm sektora przetwórstwa przemysłowego do kosztów ogólnych prowadzenia działalności gospodarczej a wśród nich przede wszystkim relacja przychodów do kosztów pracowniczych.

Nieznacznej poprawie uległa relacja przychodów do kosztów utrzymywania zapasów wyrobów gotowych w magazynach, oraz różnica pomiędzy długookresowymi a krótkookresowymi rentownościami papierów dłużnych.

W najbliższych miesiącach należy spodziewać się powrotu do spadków wskaźnika, dominujących w ciągu ostatniego roku.

BIEC