Budżet 2014 w Sejmie

0
Budżet 2014 w Sejmie

W środę 9 października podczas posiedzenia Sejmu minister finansów przedstawił projekt budżetu na rok 2014. Głównym założeniem projektu – jak czytamy w informacji zamieszczonej na stronie MF – jest przebudowa finansów publicznych, która zapewni stabilizację i bezpieczeństwo na kolejne dziesięciolecia. 

Minister finansów mówił podczas posiedzenia Sejmu, że przebudowa finansów publicznych obejmie dwa kluczowe elementy: 

  • reformę Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz 
  • przebudowę mechanizmów ostrożnościowych.

Reforma OFE, która zgodnie z zapowiedziami rządu zostanie przedstawiona w listopadzie, opierać się będzie na zasadzie dobrowolności przekazywania przyszłych składek do OFE, zapewnieniu bezpieczeństwa emerytur dzięki tzw. „suwakowi bezpieczeństwa”, pozostawieniu akcji w OFE i przesunięciu części obligacyjnej składek do ZUS oraz tzw. „uwolnieniu” OFE, co zagwarantuje konkurencję pomiędzy funduszami. Te zmiany zdaniem ustawodawcy doprowadzą do obniżenia długu publicznego oraz kosztów jego obsługi.

Z kolei przebudowa mechanizmów ostrożnościowych będzie polegała na wprowadzeniu stabilizacyjnej reguły wydatkowej, która obejmie prawie cały sektor finansów publicznych. Będzie to reguła działająca antycyklicznie, w przeciwieństwie do tymczasowych progów oszczędnościowych, które są procykliczne.

Wśród zmian podatkowych zaplanowanych na 2014 r. znalazło się m.in. utrzymanie stawek VAT na poziomie 23 proc. i 8 proc. W 2014 r. utrzymane zostanie zamrożenie funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych. W przyszłym roku realizowanych ma być 37 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości ok. 8,3 mld zł. Prognozowane przychody z prywatyzacji mają wynieść 3,7 mld zł.

Projekt budżetu trafi teraz do poszczególnych komisji sejmowych. Drugie czytanie zaplanowano na posiedzeniu plenarnym Sejmu w środę 11 grudnia.

Uchwalenie ustawy budżetowej na 2014 r. ustalono na piątek 13 grudnia, po czym 23 grudnia ustawa ma zostać przekazana Senatowi.

 Żródło: www.mf.gov.pl, www.kprm.gov.pl