Strona główna Aktualności prawa pracy BHP - nowości Choroby zawodowe – jednolite przepisy wykonawcze

Choroby zawodowe – jednolite przepisy wykonawcze

0

W Dzienniku Ustaw z dnia 25.11.2013 r. opublikowano obwieszczenia: Rady Ministrów i Ministra Zdrowia, w których zamieszczono jednolite tekst przepisów wykonawczych dotyczących chorób zawodowych.

 

Pierwszym aktem wykonawczym, który został ogłoszony jako urzędowo ujednolicony jest rozp. RM z dn. 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869, ze zm.); aktualny adres publikacyjny powyższego rozp. to Dz.U. z 2013 r. poz. 1367. W treści rozp. RM z dn. 30.06.2009 r. uwzględniono zmiany wprowadzone rozp. zmieniającym RM z dn. 08.05.2012 r. (Dz.U. poz. 662), z pominięciem § 2 i § 3 tego aktu (są to przepisy przejściowe oraz dotyczące terminów wejścia w życie zmian).

Drugie rozp., jakie zostało ujednolicone, to rozp. MZ z dn. 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121, ze zm.). W wymienionym akcie wykonawczym uwzględniono zmiany wynikające z rozp. MZ z dn. 24.05.2012 r. (Dz.U. poz. 663), stanowiącego nowelizację do podstawowego rozp. W jednolitym tekście rozp. MZ z dn. 01.08.2002 r. pominięto przepisy przejściowe i regulacje określające termin wejścia w życie zmian – zawarte w § 2 i § 3 rozp. nowelizującego. Aktualny adres publikacyjny rozp. MZ z dn. 01.08.2002 r. to Dz.U. z 2013 r. poz. 1379.

Maciej Ofierski