Strona główna ZUS Emerytury i renty Chorwacja w Unii Europejskiej a uprawnienia emerytalno-rentowe z ZUS

Chorwacja w Unii Europejskiej a uprawnienia emerytalno-rentowe z ZUS

0
Chorwacja w Unii Europejskiej a uprawnienia emerytalno-rentowe z ZUS

Z dniem 1 lipca 2013 r. Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej. Od tej daty w stosunkach pomiędzy Chorwacją a państwami członkowskimi UE (w tym Polską) obowiązują postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16.09.2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004.

Wymienione rozporządzenia zastępują dotychczasową Umowę z dnia 16.01.1958 r. zawartą pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 1959 r., Nr 19, poz. 114, z późn. zm.).

Rozciągnięcie rozporządzeń unijnych w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych na stosunki polsko-chorwackie dotyczy osób:

  • posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia zamieszkałych w Chorwacji oraz
  • posiadających polskie okresy ubezpieczenia oraz okresy ubezpieczenia przebyte w innych państwach członkowskich UE, w tym przebyte w Chorwacji.

ZUS informuje, że rozpatrywaniem wniosków o emerytury/renty z ZUS dla osób zamieszkałych w Chorwacji oraz osób, które przebyły za granicą w UE okresy ubezpieczenia, w tym ostatnio okresy ubezpieczenia w Chorwacji, zajmuje się:

I Oddział ZUS w Warszawie
adres: ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa

Osoby, które zainteresowane są przyznaniem emerytury lub renty również z chorwackiej instytucji ubezpieczeniowej, nie muszą składać oddzielnego wniosku o świadczenie. Wniosek o przyznanie świadczenia złożony w ZUS będzie przekazany do instytucji chorwackiej i zainicjuje wszczęcie postępowania o przyznanie tego świadczenia.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie ZUS.

Źródło: www.zus.pl