Strona główna Porady ekspertów Czy można ponownie przeliczyć wysokość emerytury?

Czy można ponownie przeliczyć wysokość emerytury?

0
Czy można ponownie przeliczyć wysokość emerytury?

Czy możliwe będzie ponowne przeliczenie w kwietniu 2013 r. świadczenia pracującego emeryta (nauczyciel dyplomowany), który zawiesił to świadczenie od 1 października 2011 r. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zostanie rozwiązana umowa o pracę, aby ponownie zatrudnić się u tego samego pracodawcy z dniem 1 września 2012 r. na czas określony do 31 marca 2013 r. co pozwoli wypracować okres 18 miesięcy, po którym można ponownie przeliczyć świadczenie.

Odpowiedź:

Stosownie do treści art. 194c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) „jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 września 2011 r. emeryt pobierał emeryturę, do której prawo zostało zawieszone od dnia 1 października 2011 r. na podstawie art. 103a, może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury na zasadach określonych w art. 194d-194h, o ile nie pobrał emerytury wskutek tego zawieszenia przez co najmniej 18 miesięcy.” Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nauczyciel pobierał przyznaną przez organ rentowy emeryturę i zawiesił ją z dniem 1 października 2011 r., kontynuując zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy. W chwili obecnej biegnie czasokres trwania zawieszenia tegoż świadczenia emerytalnego. Jeśli zatem okres ten będzie wynosił co najmniej 18 miesięcy tj. do kwietnia 2013 r., w którym ów pracownik-emeryt nie będzie pobierał zawieszonej emerytury, to w myśl ww. przepisu uzyska prawo do ponownego przeliczenia świadczenia na warunkach opisanych w art.194d-194h przedmiotowej ustawy.

Paweł Nowak
specjalista z zakresu prawa pracy