Strona główna Aktualności prawa pracy Prawo pracy Czy pracownik musi skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Czy pracownik musi skorzystać z urlopu ojcowskiego?

0
Czy pracownik musi skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Czy pracodawca może zmusić pracownika do korzystania z urlopu ojcowskiego, jeżeli taki urlop mu przysługuje? 

Jednym ze szczególnych uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem jest prawo do urlopów:

  • macierzyńskiego,
  • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • ojcowskiego,
  • rodzicielskiego,
  • wychowawczego,
  • adopcyjnego.

Pracownik, któremu przysługuje prawo do urlopu związanego z rodzicielstwem, ma prawo skorzystać z niego zarówno w pełnym, jak i skróconym wymiarze. Pracodawca nie może wymuszać na swoim podwładnym wykorzystania urlopu w krótszym wymiarze niż zagwarantowany przepisami prawa pracy. Nie może również zmusić swojego pracownika do zrezygnowania z takiego urlopu, powołując się np. na konieczność zapewnienia prawidłowego działania zakładu pracy.

Korzystanie z urlopu związanego z rodzicielstwem jest obowiązkowe tylko w przypadku:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu adopcyjnego udzielanego na zasadach jak urlop macierzyński lub urlop na
  • warunkach urlopu macierzyńskiego.

W przypadku urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz adopcyjnego udzielanego na zasadach urlopu wychowawczego lub rodzicielskiego pracownikowi przysługuje w tym zakresie pełna swoboda. Może więc skorzystać z takiego urlopu tylko, jeśli wyraża taką wolę.

W przypadku urlopu macierzyńskiego pracownica musi z niego bezwzględnie skorzystać, co podyktowane jest zdrowiem matki, która urodziła dziecko. W związku z tym nie można się zrzec prawa do urlopu macierzyńskiego. Kobieta ma obowiązek skorzystać z urlopu macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 14 tygodni – po tym czasie może jednak zrzec się go na rzecz ojca dziecka. Ojciec może wykorzystać urlop ojcowskie, jednak ten urlop jest „uprawnieniem”, zatem ojciec nie ma obowiązku wykorzystywać ww urlopu.

gr