Strona główna Porady ekspertów Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem wyklucza wypłatę odprawy?

Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem wyklucza wypłatę odprawy?

0
Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem wyklucza wypłatę odprawy?

Czy rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia wyklucza definitywnie wypłatę pracownikowi odprawy? A co jeśli porozumienie zawarto z inicjatywy pracodawcy?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie uprzejmie informujemy, że rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia stron nie wyklucza prawa pracownika do odprawy pieniężnej przewidzianej przepisami ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). Zarówno w przypadku zwolnień grupowych, jak i zwolnień indywidualnych dopuszczalny jest tryb porozumienia i przy spełnieniu pozostałych warunków ustawowych pracownicy zwalniani w takich warunkach mogą liczyć na odprawy pieniężne. Szczegółowe kryteria w tym zakresie określono w art. 1 ustawy z dn. 13.03.2003 r. (odnośnie do zwolnienia grupowego) oraz w art. 10 wymienionej ustawy (w odniesieniu do zwolnienia indywidualnego).

Podsumowując, sam fakt rozwiązania umowy w trybie porozumienia, nie stanowi przesłanki wyłączającej prawo pracownika do odprawy pieniężnej na mocy ustawy z dn. 13.03.2003 r.

Maciej Ofierski
specjalista prawa pracy