Strona główna Porady ekspertów Czy stosować procedurę z ustawy o zwolnieniach grupowych?

Czy stosować procedurę z ustawy o zwolnieniach grupowych?

0
Czy stosować procedurę z ustawy o zwolnieniach grupowych?

W naszej firmie – w związku z wypowiedzeniem przez zarząd u.z.p. i opracowywaniem nowego aktu zakładowego – pracownicy otrzymają wypowiedzenia zmieniające (ze zmianą warunków płacowych na mniej korzystne). Proszę o opinię, czy zarząd będzie zmuszony do stosowania procedury ustawy o zwolnieniach grupowych. Z wyroku SN z dn. 17.05.2007 r. wygląda, że tak. Jeżeli tak, to kiedy ją rozpocząć?

Odpowiedź:

Przy udzieleniu odpowiedzi na nadesłane pytanie należy zauważyć, iż przepisy k.p. ani ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) nie określają procedury postępowania w przypadku gdy pracodawca składa wypowiedzenia zmieniające w okolicznościach wskazanych w ustawie z dn. 13.03.2003 r.

Z przywołanego przez Państwa orzecznictwa SN oraz z innych wyroków jasno wynika, że przepisy ustawy z dn. 13.03.2003 r. stosuje się także do wypowiedzenia zmieniającego (tutaj przede wszystkim w grę wchodzi wypłata odpraw).

Co do stosowania procedury przewidzianej w ustawie z dn. 13.03.2003 r. w razie złożenia pracownikom wyłącznie wypowiedzeń zmieniających istnieją wątpliwości. Wynikają one z tego, że dokonując wypowiedzeń zmieniających pracodawca nie nosi się z zamiarem przeprowadzenia zwolnień definitywnych (grupowych lub indywidualnych). Teoretycznie więc wszyscy pracownicy mogą przyjąć nowe warunki i cała uruchomiona procedura okaże się zbyteczna.

Z pewnością jednak w razie nieprzyjęcia przez pracowników zmienionych warunków należy zastosować ustawę z dn. 13.03.2003 r., z tym że będą to zwolnienia indywidualne (czyli bez konieczności stosowania procedury jak przy zwolnieniach grupowych). Jest to jedna z koncepcji, którą – wobec braku odpowiedniej regulacji powszechnej – można rozważyć.

Maciej Ofierski
specjalista prawa pracy