Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Do 31 marca płatnicy składek muszą przekazać ZUS ZSWA za 2014 rok

Do 31 marca płatnicy składek muszą przekazać ZUS ZSWA za 2014 rok

0
Do 31 marca płatnicy składek muszą przekazać ZUS ZSWA za 2014 rok

Do końca marca br. płatnik składek zobowiązany jest przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA), tj. informację o pracowniku, za którego był obowiązany opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

W formularzu ZUS ZSWA płatnik składek przekazuje informacje dotyczące pracowników, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze , w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.).

Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przekazuje się do Zakładu w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek w odniesieniu do pozostałych dokumentów ubezpieczeniowych.

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym płatnik składek przekazuje do Zakładu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Termin 31.03. nie obowiązuje również w przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek – wówczas zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym płatnik składek przekazuje do Zakładu nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek.

B. Opar