Strona główna Porady ekspertów Inwestycje Do połowy września będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie na termomodernizację

Do połowy września będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie na termomodernizację

0
Do połowy września będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie na termomodernizację

Do 15 września 2014 r. będzie trwało przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dot. termomodernizacji budynków w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Suma środków do rozdysponowania to 3 585 857 euro, tj. blisko 15 mln zł.

 

Celem przedsięwzięcia jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG mogą ubiegać się podmioty publiczne oraz podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

  • poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu;
  • modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

Jak przekonuje minister środowiska Maciej Grabowski, projekty termomodernizacyjne to podwójna korzyść – niższe koszty eksploatacji budynków oraz redukcja emisji CO2.

Źródło: www.mos.gov.pl