Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Sejm zajmie się projektem zmian w zakresie refundacji składek ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Sejm zajmie się projektem zmian w zakresie refundacji składek ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

0
Sejm zajmie się projektem zmian w zakresie refundacji składek ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie wniesienia do sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przygotowanego przez senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu jest doprecyzowanie i zmiana niektórych przepisów ustawy o rehabilitacji.

Projektowana ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników, rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, a także pracodawców osób niepełnosprawnych. Zmiany zaproponowane w projekcie polegają na umożliwieniu umarzania, rozkładania na raty bądź odraczania terminu spłaty należności pieniężnych dotyczących zwrotu pomocy udzielonej w formie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku za okres, którego składki dotyczą, a nie jak dotychczas – po ich terminowym opłaceniu w całości. Obecnie nawet minimalne opóźnienie powoduje utratę możliwości uzyskania refundacji składek.

Źródło: www.senat.gov.pl