Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Dodatek za pracę w porze nocnej w 2014 r.

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2014 r.

0
Dodatek za pracę w porze nocnej w 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 roku wzrosła podstawa naliczania dodatku do wynagrodzenia, wypłacanego pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej.

Wspomniany dodatek przysługuje na mocy art. 1518 § 1 k.p. w związku z wykonywaniem pracy w porze nocnej (8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – za każdą godzinę pracy w nocy.

W związku z podwyższeniem płacy minimalnej od 01.01.2014 r. wzrosła podstawa naliczania dodatku – aktualnie wynosi ona 336,00 zł. Oznacza to, że w miesiącach, w których wymiar czasu pracy wynosi 168 godzin, czyli np. w marcu 2014 roku, wspomniany dodatek wyniesie 2,00 zł za każdą godzinę pracy w nocy, a w miesiącach liczących 160 godzin, np. w lutym – 2,10 zł.

W poniższej tabeli przedstawiamy kwoty dodatku za jedną godzinę pracy w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2014 roku:

Miesiąc

Wymiar czasu pracy

Kwota dodatku

styczeń

168 godzin

2,00 zł

luty

160 godzin

2,10 zł

marzec

168 godzin

2,00 zł

kwiecień

168 godzin

2,00 zł

maj

160 godzin

2,10 zł

czerwiec

160 godzin

2,10 zł

lipiec

184 godziny

1,83 zł

sierpień

160 godzin

2,10 zł

wrzesień

176 godzin

1,91 zł

październik

184 godziny

1,83 zł

listopad

144 godziny

2,33 zł

grudzień

168 godzin

2,00 zł

Beata Opar