Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Dodatek za pracę w porze nocnej w 2015 r.

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2015 r.

0
Dodatek za pracę w porze nocnej w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 roku wzrosła podstawa naliczania dodatku do wynagrodzenia, wypłacanego pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej.

Wspomniany dodatek przysługuje na mocy art. 1518 § 1 k.p. w związku z wykonywaniem pracy w porze nocnej (8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – za każdą godzinę pracy w nocy.

W związku z podwyższeniem płacy minimalnej od 01.01.2015 r. wzrosła podstawa naliczania dodatku – aktualnie wynosi ona 350,00 zł. Oznacza to, że w miesiącach, w których wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin, czyli np. w styczniu 2015 roku, dodatek ten równy jest 2,19 zł za każdą godzinę pracy w nocy, a w miesiącach liczących 168 godzin, np. w kwietniu – 2,08 zł.

W poniższej tabeli przedstawiamy kwoty dodatku za jedną godzinę pracy w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2015 roku:

Miesiąc

Wymiar czasu pracy

Kwota dodatku

styczeń

160 godzin

2,19 zł

luty

160 godzin

2,19 zł

marzec

176 godzin

1,99 zł

kwiecień

168 godzin

2,08 zł

maj

160 godzin

2,19 zł

czerwiec

168 godzin

2,08 zł

lipiec

184 godziny

1,90 zł

sierpień

160 godzin

2,19 zł

wrzesień

176 godzin

1,99 zł

październik

176 godzin

1,99 zł

listopad

160 godzin

2,19 zł

grudzień

168 godzin

2,08 zł

 

B. Opar