Strona główna Informator gospodarczy Prawo pracy i ubezpieczenia Dodatek za pracę w porze nocnej w 2022 roku

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2022 roku

0
Dodatek za pracę w porze nocnej w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku wzrosła podstawa naliczania dodatku do wynagrodzenia, wypłacanego pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej.

Na mocy art. 1518 § 1 k.p. pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej (8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia – wynosi on 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Pracownicy wykonujący pracę w porze nocnej, zarabiający minimalne wynagrodzenie, otrzymują – niezależnie od minimalnego wynagrodzenia – dodatek za pracę w porze nocnej.

Podstawa naliczania dodatku w roku 2021 wynosiła 560,00 zł, od 01.01.2022 r. wzrośnie do 602,00 zł. Oznacza to, że w miesiącach, w których wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin, czyli np. w lutym 2022 roku, dodatek ten równy będzie 3,76 zł za każdą godzinę pracy w nocy, a w miesiącach liczących 168 godzin, np. w maju – 3,58 zł.

W poniższej tabeli przedstawiamy kwoty dodatku za jedną godzinę pracy w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2022 roku:

Miesiąc Wymiar czasu pracy w godzinach Kwota dodatku
styczeń 152 3,96 zł
luty 160 3,76 zł
marzec 184 3,27 zł
kwiecień 160 3,76 zł
maj 168 3,58 zł
czerwiec 168 3,58 zł
lipiec 168 3,58 zł
sierpień 176 3,42 zł
wrzesień 176 3,42 zł
październik 168 3,58 zł
listopad 160 3,76 zł
grudzień 168 3,58 zł

oprac. B.O.