Strona główna Aktualności oświatowe Samorząd Dotacje MAiC na działalność mniejszości narodowych i etnicznych w 2014 r.

Dotacje MAiC na działalność mniejszości narodowych i etnicznych w 2014 r.

0
Dotacje MAiC na działalność mniejszości narodowych i etnicznych w 2014 r.

W 2014 r. na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego MAiC planuje wydać 15 mln zł.

 

Do ministerstwa wpłynęło 651 wniosków na ogólną kwotę 40 mln zł. Zostały one ocenione przez pracowników MAiC, a potem rozpatrzone przez komisję składającą się z trzech przedstawicieli resortu oraz trzech ekspertów zewnętrznych, wyłonionych przez stronę mniejszościową Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W dn. 17.12.2013 r. minister wydał decyzję w sprawie podziału dotacji na rok 2014. Lista podmiotów, którym przyznano środki, wraz z wysokością kwot dotacji, jest dostępna tutaj.

Dotacje z budżetu MAiC są podstawą działalności większości organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Ze środków tych finansowane jest m.in. wydawanie prasy (tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, roczniki) i publikacji książkowych, wspierane są audycje nadawane przez nadawców niepublicznych oraz projekty realizowane w internecie, odbywają się festiwale, koncerty, festyny, przeglądy twórczości, konkursy poetyckie, recytatorskie i piosenkarskie, wspierana jest działalność amatorskich zespołów artystycznych. Ze środków MAC finansowana jest również realizacja inwestycji (w 2014 r. planowane jest kontynuowanie przebudowy Ukraińskiego Domu Ludowego w Przemyślu).

W 2014 r., dzięki dotacji MAiC, zrealizowane zostaną 422 zadania służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz ochronie języka regionalnego.

Źródło: www.mac.gov.pl