Dotowanie publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Dotacje podmiotowe przekazywane publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym z budżetu samorządu (odpowiednio – gminy lub powiatu) służą dofinansowaniu kosztów działalności prowadzonej w zakresie oświaty i wychowania. Dotacje z budżetu j.s.t. otrzymują publiczne przedszkola, szkoły i placówki nienależące do sektora finansów publicznych, prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne.

431

Od 1 stycznia 2018 r. kwestie związane z finansowaniem niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek publicznych regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) – dalej: „u.f.z.o.”. Publiczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowe nienależące do sektora finansów publicznych otrzymują – na dofinansowanie realizacji…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRządowy portal o PPK
Następny artykułKto powinien odśnieżyć chodnik