Dyrektor szkoły ustala rozkład zajęć realizowanych w ramach godzin karcianych

401

Dyrektor szkoły wymaga od nauczycieli podania w harmonogramie zajęć terminów realizacji godzin z art. 42 KN. Nauczyciele mogą te zajęcia realizować w wymiarze 2 godzin w tygodniu lub łączyć je w bloki. Wymagane jest jednak zgłoszenie dyrektorowi zmiany w harmonogramie i podanie innego terminu niż zaplanowany. Tylko jeden nauczyciel odmawia podania terminu realizacji zajęć i zapisania go w harmonogramie, ponieważ nie potrafi wcześniej przewidzieć, kiedy będą się one odbywały, i twierdzi, że nie ma również takiego obowiązku. Czy ma takie prawo?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułObligowanie nauczycieli do 40-godzinnej obecności w szkole jest niezgodne z zapisami Karty
Następny artykułKodeks wykroczeń – jednolity tekst ustawy