Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

0
Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Z dniem 31 lipca br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r.o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. poz. 998), które przesuwają termin obowiązkowego prowadzenia dokumentacji medycznej tylko w postaci elektronicznej.

 

Dotychczas obowiązująca ustawa nakłada na podmioty lecznicze obowiązek prowadzenia wyłącznie elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 sierpnia 2014 r. Nowelizacja umożliwi prowadzenie dokumentacji w postaci papierowej lub elektronicznej do 31 lipca 2017 r.

Z uwagi na różny stopień zinformatyzowania i przygotowania do wypełnienia powyższego obowiązku przez podmioty udzielające świadczeń medycznych, z przyczyn pragmatycznych niezbędne stało się wydłużenie okresu przejściowego, w którym dokumentacja medyczna może być prowadzona zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

W związku z tym zmianie ulega przepis przejściowy zawarty w art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustalając dzień 1 sierpnia 2017 r. jako termin końcowy równoczesnego funkcjonowania dokumentacji medycznej w postaci papierowej i elektronicznej.

Wydłużenie terminu wejścia w życie przepisu dotyczącego prowadzenia dokumentacji jedynie w formie elektronicznej ma pozwolić wszystkim podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na kompleksowe przygotowanie procesu wdrożenia tego obowiązku.

Prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej jest częścią projektu P1. Ma on na celu poprawę jakości świadczeń zdrowotnych w całym kraju. W ramach projektu zostanie stworzona platforma, która udostępni pacjentom szereg usług elektronicznych, takich jak:

  • Internetowe Konto Pacjenta,
  • e- Receptę,
  • e- Skierowanie,
  • e-Zlecenie,
  • Portal informacyjny e-Zdrowie.

Źródło: www.mz.gov.pl, oprac. B. Opar