FGŚP, ZFŚS

676

Wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu wypłaconych świadczeń pracowniczych podlegają zaspokojeniu według kolejności przewidzianej w art. 1025 § 1 pkt 3 i 6 k.p.c. Uchwała SN z 10.04.2003 r. (III CZP 23/03, OSNIC 2004/2/17) Nieuzyskanie przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, który otrzymał wniosek określony w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 marca 1994 r….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWzrosną świadczenia rodzinne i progi dochodowe
Następny artykułProgram „Książki naszych marzeń” – informacja dla dyrektorów szkół