Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Gdzie trafi wsparcie UE w najbliższych latach?

Gdzie trafi wsparcie UE w najbliższych latach?

0
Gdzie trafi wsparcie UE w najbliższych latach?

Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską − najważniejszy dokument określający strategię wykorzystania nowej puli środków unijnych na lata 2014−2020. Jak wydamy prawie 120 miliardów euro?

 

 

Na całkowitą sumę 119,5 miliarda euro składać się będą środki w ramach:

  • Polityki Spójności − w wysokości ok. 82,5 mld euro,
  • Wspólnej Polityki Rolnej − w wysokości ok. 32,1 mld euro,
  • programów takich jak np. Horyzont 2020 czy Erasmus − w wysokości ok. 5 mld euro.

Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa oznacza przejście do kolejnego etapu finansowych negocjacji między Polską a Unią Europejską (UE). Następnym krokiem będą rozmowy na temat środków w ramach programów operacyjnych, które najprawdopodobniej zakończą się w lipcu 2014 r.

Wsparcie unijne trafi przede wszystkim na projekty, które najbardziej przyczyniają się do:

  • wzrostu gospodarczego,
  • zwiększenia zatrudnienia,
  • modernizacji gospodarki.

Premiowane będą te przedsięwzięcia, z których efektów będziemy korzystać jeszcze długo po ich zakończeniu. Zasadniczym celem, jaki sobie stawiamy, jest wzrost gospodarczy zapewniający Polsce na koniec tej perspektywy ok. 80% unijnego poziomu PKB per capita (Produktu Krajowego Brutto liczonego na 1 mieszkańca).

W nadchodzących latach największy akcent położony zostanie na działania prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy, kapitale intelektualnym, rezultatach przemian cyfrowych.

Rząd stawia na współpracę biznesu i nauki. Celem jest usprawnienie wprowadzania na rynek − nie tylko polski − nowych, niespotykanych dotąd rozwiązań. Do 2020 roku nakłady na sektor B+R mają zwiększyć się w Polsce z obecnych 0,9% PKB do 1,7% PKB, z czego połowa ma pochodzić z sektora przedsiębiorstw. 

Źródło: www.kprm.gov.pl