Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze GUS: eksport o 6,6 proc. wyższy niż przed rokiem

GUS: eksport o 6,6 proc. wyższy niż przed rokiem

0
GUS: eksport o 6,6 proc. wyższy niż przed rokiem

Według wstępnych danych GUS po 4 miesiącach 2014 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom 53,4 mld euro, czyli o 6,6 proc. wyższy niż przed rokiem.  W tym czasie import do Polski wyniósł 52,7 mld euro i był o 3,3 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2013 r. W rezultacie notowany przed rokiem deficyt w wysokości ok. 0,9 mld euro został przekształcony w nadwyżkę na poziomie 0,7 mld euro.

 

W miesiącach styczeń-kwiecień br. eksport na rynki rozwinięte wzrósł o 8,7 proc. (do 44,8 mld euro), a import 4-krotnie wolniej (do 34,2 mld euro), co przełożyło się na zwiększenie dodatniego salda o ok. 2,9 mld euro, do 10,6 mld euro. Eksport do UE zwiększył się natomiast o 9 proc. (do 41 mld euro), w tym najszybciej do: Finlandii (o 28,7 proc.), Hiszpanii (o 23 proc.), Łotwy (o 21,4 proc.), Belgii (o 16 proc.), Węgier (o 13,3 proc.), Niemiec (o 10,8 proc.), Szwecji (o 10,7 proc.) oraz Niderlandów (o 9 proc.).

Relatywnie wolno po 4 miesiącach br. zwiększył się wywóz na pozostałe rynki rozwinięte, tj. o 5,6 proc. (do niespełna 3,8 mld euro), o czym zadecydował spadek sprzedaży do krajów EFTA (o 4,7 proc.), w tym do Norwegii o 6,7 proc. Na tym tle korzystnie wypada eksport do Kanady oraz Japonii, który wzrósł odpowiednio o: 16,8 proc. i 7,6 proc.

Po 4 miesiącach br. niekorzystne natomiast wyniki obrotów odnotowano z rynkami słabiej rozwiniętymi, gdzie eksport zmniejszył się o 3,3 proc. (do 8,6 mld euro), a import zwiększył o 5,5 proc. (do 18,5 mld euro). W rezultacie głęboki deficyt wymiany pogłębił się o prawie 1,3 mld euro, do 9,9 mld euro.   

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw spadł o 10,6 proc. (do 4,2 mld euro), co wynikało ze zmniejszenia wywozu do Rosji o 8,2 proc. i na Ukrainę aż o 26,3 proc. Z kolei sprzedaż na Białoruś zwiększyła się w tym czasie o 8,3 proc.

Wywóz na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP) wzrósł natomiast o 4,7 proc., (do 4,5 mld euro), w tym najszybciej do Algierii (2,4-krotnie), Arabii Saudyjskiej (o 33,7 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 61,8 proc.), Singapuru (o ok. 17 proc.) oraz Serbii (o 15 proc.).

W przekroju towarowym szybko zwiększył się eksport dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 9,8 proc., do 21,3 mld euro), artykułów rolno-spożywczych (o 8,2 proc., do 6,9 mld euro) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (o 12,1 proc., do niespełna 2,1 mld euro). Z drugiej strony spadki eksportu odnotowano w wywozie wyrobów metalurgicznych (o 2,1 proc., do 5,5 mld euro) oraz mineralnych (o 3,2 proc., do 2,5 mld euro).

Źródło: www.mg.gov.pl