Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze GUS opublikował najnowsze dane o handlu zagranicznym

GUS opublikował najnowsze dane o handlu zagranicznym

0
GUS opublikował najnowsze dane o handlu zagranicznym

Według wstępnych danych GUS po 8 miesiącach 2013 r. eksport towarów z Polski zwiększył się wobec poziomu sprzed roku o 6,1 proc., osiągając wartość 99,2 mld euro. Z kolei import zmniejszył się o 0,9 proc., do 100,2 mld euro. Tym samym deficyt obrotów towarowych wyniósł niecały 1 mld euro, wobec 7,6 mld euro w analogicznym okresie 2012 r.

Od stycznia do sierpnia 2013 r., tak jak w latach ubiegłych, eksport na rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte rósł szybciej (o 14,9 proc., do 18,4 mld euro) niż na rynki rozwinięte (o 4,3 proc., do 80,8 mld euro).

W tym czasie nadwyżka w handlu z rynkami rozwiniętymi zwiększyła się o blisko 3,3 mld euro, do 15,2 mld euro. W wymianie z rynkami rozwijającymi się deficyt zmniejszył się o prawie 3,4 mld euro, do 16,2 mld euro.

Eksport do Unii Europejskiej wzrósł o 2,8 proc. (do ok. 73,8 mld euro), przy czym szybciej do krajów spoza strefy euro (o 5 proc.) niż na rynki strefy (o 1,8 proc.). Wśród ważniejszych rynków unijnych najszybciej zwiększył się eksport do Węgier (o 10,7 proc.), do Belgii (o 9,6 proc.), na Słowację (o 8,3 proc.), do Szwecji (o 8,1 proc.) i Hiszpanii (o 7,5 proc.).

Sprzedaż na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw wzrosła o 12,1 proc. (do 10 mld euro), w tym do Rosji o 11 proc., na Ukrainę o 10,7 proc. oraz Białoruś o 17,3 proc.

Dynamicznie zwiększył się także eksport na pozostałe rynki rozwijające się – o 18,4 proc. (do blisko 8,4 mld euro). W tej grupie szybko rósł wywóz m.in. do Chin (o 15,4 proc.), Republiki Korei (o ponad 40 proc.) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ponad 80 proc.).

W przekroju towarowym najlepszy wynik odnotował eksport artykułów rolno-spożywczych – wzrost o 12,7 proc. (do blisko 12,6 mld euro) oraz produktów chemicznych – wzrost o 7,8 proc. (do 14,2 mld euro). Nieco szybciej niż przeciętnie zwiększył się eksport dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 6,2 proc., do ponad 38,8 mld euro).

Źródło: www.mg.gov.pl