Strona główna ZUS Emerytury i renty GUS podał dane służące do ustalenia tegorocznego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent

GUS podał dane służące do ustalenia tegorocznego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent

0
GUS podał dane służące do ustalenia tegorocznego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r., wykorzystywany do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Zgodnie z treścią komunikatu średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9%). Z kolei średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 101,1 (wzrost cen o 1,1%).

Podane wskaźniki decydują o wzroście świadczeń emerytalno-rentowych, który następuje corocznie od dnia 1 marca. Waloryzacja emerytur i rent to mechanizm zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym wyżej mowa, jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Do ustalenia tegorocznego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent będzie zatem służył średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów.

B. Opar