Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Gwarancje de minimis – 7 miesięcy sukcesu

Gwarancje de minimis – 7 miesięcy sukcesu

0
Gwarancje de minimis – 7 miesięcy sukcesu

Bank Gospodarstwa Krajowego podsumował 7 miesięcy realizacji programu gwarancji de minimis, który wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Do końca września 2013 roku BGK udzielił gwarancji 20 tysiącom przedsiębiorców (ok. 22 tys. transakcji), na kwotę ok. 4,2 mld złotych, co przełożyło się na kredyty obrotowe o szacunkowej wartości 7,2 mld złotych. Średnia wartość gwarancji wyniosła 192 tys. zł, a średnia wartość kredytu zabezpieczona gwarancją de minimis to ok. 331 tys. zł.

 

Przypomnijmy, celem programu gwarancji de minimis, który rozpoczął się w marcu tego roku, jest wzmocnienie sektora mikro, małych i średnich firm. Program polega na udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów obrotowych, które przedsiębiorcy mogą zaciągać w 20 bankach kredytujących.

Najwięcej przedsiębiorców skorzystało z gwarancji de minimis w regionach rozwiniętych gospodarczo tj. w woj. mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim. Najliczniejszą grupą przedsiębiorców z sektora MŚP (według liczby udzielonych gwarancji), która skorzystała z gwarancji de minimis, są mikroprzedsiębiorcy (71%). Z kolei mali przedsiębiorcy zaciągają relatywnie wyższe kredyty obrotowe – w konsekwencji ich udział w wartości przyznanych gwarancjach de minimis stanowi 41%. W strukturze udzielonych gwarancji de minimis według PKD kluczową rolę odgrywają branże związane z handlem (41%), budownictwem (20%) oraz przetwórstwem (18%).

Bank Gospodarstwa Krajowego w okresie sierpień – wrzesień 2013 przeprowadził wstępne badanie efektów programu gwarancji de minimis. Ankiety były wypełniane przez przedsiębiorców, którzy skorzystali z kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis. Wyniki badania wyraźnie potwierdzają, że głównym problemem związanym z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego przez mikro, małe i średnie firmy jest właśnie brak zabezpieczenia kredytu.

Badani przedsiębiorcy oceniają program jako dobrze dopasowany do ich potrzeb i oczekiwań. Maksymalny okres gwarancji uznało za odpowiedni dla potrzeb firmy 83% respondentów, a maksymalna kwota gwarancji zaspokaja potrzeby 77% z nich. W ocenie większości ankietowanych procedura gwarancji de minimis nie zwiększa biurokracji – jest jasna i nieskomplikowana.

Jak wynika z ankiet, 31% z badanych firm ocenia, że nie otrzymałaby potrzebnego kredytu, gdyby nie zabezpieczenie w postaci gwarancji de minimis. W wyniku uzyskania finansowania zewnętrznego w postaci kredytu z gwarancją de minimis większości przedsiębiorstw (90%) udało się uzyskać zakładany w programie PLD cel – ustabilizowanie sytuacji finansowej firmy. Aż 88% firm w wyniku kredytu z gwarancją utrzymało lub poprawiło swoją pozycję rynkową, a 83% − utrzymało zatrudnienie (w tym ograniczyło zwolnienia). Około 1/3 badanych przedsiębiorców zanotowała wzrost zatrudnienia w firmie od momentu pozyskania kredytu z gwarancją de minimis. Ponad połowa firm poprawiła swoją płynność finansową na tyle, by móc poczynić nowe inwestycje.

Pobudzanie rozwoju gospodarczego przez wspieranie przedsiębiorczości to jedno z kluczowych działań Banku Gospodarstwa Krajowego jako polskiego banku rozwoju. Jak pokazało wstępne badanie, gwarancje de minimis na kredyty obrotowe idealnie trafiły w potrzeby przedsiębiorców. Dlatego dzisiaj zapowiadamy rozszerzenie gwarancji na kredyty inwestycyjne, które będą dostępne dla przedsiębiorców od początku 2014 roku – powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu BGK, podczas konferencji prasowej w dniu 2.10.2013 r.

Średnio 40% z przedsiębiorców, którzy nie zaobserwowali jeszcze pozytywnych efektów gwarancji de minimis, spodziewa się ich w najbliższej przyszłości, w tym przede wszystkim:

  • utrzymania zatrudnienia i/lub ograniczenia zwolnień – 60%,
  • utrzymania lub poprawienia swojej pozycji rynkowej – 50%,
  • ustabilizowania się sytuacji finansowej firmy – 49%,
  • poprawienia płynności finansowej na tyle, by móc inwestować – 41%.

 Źródło: www.mf.gov.pl