Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Handel zagraniczny Polski po 5 miesiącach 2014 r.

Handel zagraniczny Polski po 5 miesiącach 2014 r.

0

Według wstępnych danych GUS, po 5 miesiącach 2014 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom prawie 66,8 mld euro, czyli w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego był wyższy o 7 proc. W tym czasie import do Polski wyniósł blisko 66,7 mld euro i odnotował wzrost o 4,8 proc. W rezultacie, notowany przed rokiem deficyt na poziomie 1,2 mld euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości 65 mln euro.

W miesiącach styczeń-maj br. zdecydowanie lepsze wyniki osiągnięto w wymianie z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie eksport wzrósł o 9,5 proc., do 56 mld euro, a import o 3,4 proc., do 43,3 mld euro. Dzięki temu nadwyżka obrotów z tą grupą krajów zwiększyła się o 3,4 mld euro, do prawie 12,8 mld euro.

Eksport do Unii Europejskiej wzrósł w tym samym tempie co do całej grupy rynków rozwiniętych z tym że zdecydowanie szybciej do krajów strefy euro (o 11,1 proc.) niż po pozostałych unijnych (o 5,9 proc). Wśród ważniejszych rynków UE najszybciej zwiększył się wywóz do Finlandii (o 27,2 proc.), Hiszpanii (o 24,6 proc.), Łotwy (o 19,6 proc.), Belgii (o 16,9 proc.), Niemiec (o 11,7 proc.) oraz Węgier (o 11,5 proc.). 

Z kolei sprzedaż na pozaunijne rynki rozwinięte  wzrosła o 9,4 proc. Wśród tej grupy państw szczególnie przyspieszył wywóz do Kanady (wzrost o 27 proc.) oraz RPA (o 12,9 proc.). Zdecydowanie wolniej natomiast zwiększył się eksport do USA (o 3,3 proc.) oraz Norwegii (o 4,4 proc.).

Niekorzystnie w okresie styczeń-maj br. kształtowała się wymiana handlowa z rynkami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi, gdzie eksport spadł o 4,3 proc. (do 10,7 mld euro), a import zwiększył się o 7,6 proc. (do 23,4 mld euro). Skutkiem tego było pogłębienie i tak pokaźnego deficytu o 2,1 mld euro, do 12,7 mld euro.

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw spadł o 10,5 proc. (do 5,2 mld euro), co było rezultatem jego zmniejszenia do Rosji o 9,4 proc. i na Ukrainę aż o 25,1 proc.

Z kolei sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP) wzrosła w tym okresie o 2,4 proc. (do prawie 5,5 mld euro). Wśród nich dynamicznie zwiększył się eksport do: Algierii (2,5-krotnie), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 64,1 proc.), Arabii Saudyjskiej (o 32,7 proc.) oraz Serbii (o 14,9 proc.). Na tym tle niekorzystnie wypada spadek sprzedaży do Turcji (o 13,1 proc.), Singapuru (o ponad 14 proc.) oraz Chin (o 2,6 proc.).

W przekroju towarowym szybko zwiększył się eksport dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 9,6 proc., do 26,8 mld euro) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 8,8 proc., do 8,6 mld euro). Z drugiej strony spadki eksportu odnotowano w wywozie wyrobów metalurgicznych (o 1,2 proc., do ok. 7 mld euro) oraz mineralnych (o 1,9 proc., do ok. 3 mld euro).

Źródło: www.mg.gov.pl