Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Handel zagraniczny Polski po 7 miesiącach 2014 r.

Handel zagraniczny Polski po 7 miesiącach 2014 r.

0
Handel zagraniczny Polski po 7 miesiącach 2014 r.

Według wstępnych danych GUS, po 7 miesiącach 2014 r. eksport towarów osiągnął wartość prawie 93,9 mld euro i był wyższy o 5,5 proc. w porównaniu z poziomem sprzed roku. W tym czasie import zwiększył się o 4,4 proc., do ok. 94 mld euro. W rezultacie deficyt obrotów towarowych zmniejszył się do ok. 170 mln euro, wobec prawie 1,1 mld euro w analogicznym okresie 2013 r.

 

W okresie styczeń-lipiec 2014 r. zdecydowanie lepsze wyniki odnotowano w wymianie z krajami rozwiniętymi, gdzie eksport wzrósł o 7,4 proc. (do 78,5 mld euro), a import o 2,7 proc. (do 61,4 mld euro). Przełożyło się to na zwiększenie nadwyżki wymiany o 3,8 mld euro (do 17,1 mld euro).

Wywóz do UE również wzrósł o 7,4 proc. (do 71,9 mld EUR). Wśród ważniejszych rynków unijnych najszybciej wzrosła sprzedaż na rynek łotewski (o 29,5 proc.), hiszpański (o 24,3 proc.), belgijski (o 10,6 proc.), szwedzki (o 9,7 proc.), węgierski (9,6 proc.) oraz niemiecki (8,7 proc.).

W przypadku pozostałych rynków rozwiniętych (gdzie wywóz wzrósł o 6,9 proc., do 6,6 mld euro) dynamicznie wzrósł eksport do Kanady (o 28 proc.), RPA (o 15,1 proc.) oraz Australii (34,1 proc.). Wolniej natomiast rosła sprzedaż do USA (o 3,9 proc.) oraz Japonii (o 0,5 proc.). Widoczny spadek odnotowano z kolei w eksporcie do Norwegii (o 6,2 proc.).

Po 7 miesiącach 2014 r. wyraźnie pogorszyło się saldo wymiany z krajami słabiej rozwiniętymi. W rezultacie spadku eksportu na te rynki o 3,3 proc. (do 15,3 mld euro) oraz wzrostu importu o 7,9 proc. (do 32,6 mld euro) deficyt obrotów pogłębił się o 2,9 mld euro, do 17,3 mld euro.

Zmniejszenie sprzedaży na rynki słabiej rozwinięte spowodowane było przez spadek eksportu do WNP (o 12,7 proc.), w tym do Rosji – o 10,5 proc., na Ukrainę – o 26,5 proc. – oraz na Białoruś – o 1,5 proc.

Z kolei sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP) wzrosła w tym okresie o 7,7 proc. (do prawie 7,9 mld euro). Na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost wywozu do Algierii (ponad 2-krotny), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 52,8 proc.), Arabii Saudyjskiej (o 48,7 proc.) oraz Serbii (o 18,1 proc.). Odnotowano jednak zauważalny spadek sprzedaży do Republiki Korei (o 27,7 proc.), Turcji (o 10,2 proc.) oraz Singapuru (o 7,7 proc.).

W przekroju towarowym najszybciej zwiększył się eksport wyrobów przemysłu lekkiego (o 13,6 proc., do 3,5 mld euro). Szybciej niż przeciętnie zwiększyła się także sprzedaż dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 6,9 proc., do 37,5 mld euro), artykułów rolno-spożywczych (o 6,3 proc.) oraz wyrobów drzewno-papierniczych (o 6,2 proc.). Spadek wywozu odnotowano natomiast w przypadku produktów mineralnych (o 5,5 proc.) oraz metalurgicznych (o 0,5 proc.).

Źródło: www.mg.gov.pl