Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Handel zagraniczny Polski po I półroczu 2014 r.

Handel zagraniczny Polski po I półroczu 2014 r.

0

Według wstępnych danych GUS wartość eksportu towarów z Polski w I półroczu 2014 r. osiągnęła 80 mld euro, czyli była wyższa o 5,4 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast import do Polski wzrósł o 4,5 proc., do poziomu 80,2 mld euro. Wyniki te przełożyły się na redukcję deficytu handlowego do niespełna 0,2 mld euro wobec ponad 0,8 mld euro przed rokiem.

 

W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. zdecydowanie lepsze wyniki osiągnięto w wymianie z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie eksport wzrósł o 7,2 proc., przekraczając poziom 66,9 mld euro, a import o 2,5 proc., do 52,2 mld euro. W rezultacie nadwyżka obrotów z tymi krajami powiększyła się o 3,2 mld euro, do ponad 14,7 mld euro.

Eksport do Unii Europejskiej wzrósł w tym samym tempie, co do całej grupy rynków rozwiniętych, przy czym szybciej do krajów strefy euro (o 8,5 proc.) niż po pozostałych unijnych (o 4,3 proc.). Sprzedaż do Niemiec (nasz główny rynek eksportowy) wyniosła 20,7 mld euro i była o 8,8 proc. wyższa niż przed rokiem.

Z kolei sprzedaż na pozaunijne rynki rozwinięte wzrosła o 6,6 proc., do 5,7 mld euro. Znacząco przyspieszył eksport do Kanady (wzrost o 28,4 proc.) oraz Australii (o 34,7 proc.), zaś znacznie wolniej zwiększył się wywóz do USA (o 1 proc.).

Z kolei w handlu z krajami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi I półrocze przyniosło spadek eksportu o 3 proc. (do niecałych 13,1 mld euro) i wzrost importu o 8,3 proc. (do 28 mld euro). Skutkowało to pogłębieniem deficytu o 2,5 mld euro, do 14,9 mld euro.

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw obniżył się o 11,9 proc. (do 6,3 mld euro), w tym do Rosji o 10,7 proc., a na Ukrainę o 26,4 proc.

Z kolei sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (inne niż WNP) wzrosła w tym czasie o 7,1 proc. (do prawie 6,8 mld euro). Wśród nich dynamicznie zwiększył się eksport do Algierii (ponad 2-krotnie), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 64 proc.), Arabii Saudyjskiej (o 45,5 proc.) oraz Serbii (o 21 proc.). Zmniejszyła się natomiast sprzedaż do Turcji (o 10,9 proc.).

W przekroju towarowym szybko zwiększył się eksport dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 6,9 proc., do 32 mld euro) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 6,3 proc., do prawie 10,3 mld euro), co przełożyło się na wzrost nadwyżki w obrotach nimi odpowiednio o 1,1 mld euro oraz o ok. 360 mln euro.

Z drugiej strony największe pogorszenie salda wymiany odnotowano w handlu wyrobami metalurgicznymi (o ok. 640 mln euro) i produktami mineralnymi (o ok. 480 mln euro).

Źródło: www.mg.gov.pl