Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Handel zagraniczny Polski po trzech kwartałach 2014 r.

Handel zagraniczny Polski po trzech kwartałach 2014 r.

0

Według wstępnych danych GUS, po trzech kwartałach br. eksport towarów z Polski wyniósł 120,5 mld euro i był wyższy niż przed rokiem o 4,6 proc. W podobnym tempie zwiększył się polski import, tj. o 4,7 proc., do 121,5 mld euro. Deficyt obrotów towarowych osiągnął 975 mln euro wobec ok. 770 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W okresie styczeń-wrzesień 2014 r. eksport na rynki rozwinięte wzrósł o 6,8 proc. (do 100,9 mld euro), czyli zdecydowanie szybciej niż import (wzrost o 2,9 proc., do 79 mld euro). Przełożyło się to na zwiększenie nadwyżki obrotów o prawie 4,2 mld euro, do 21,9 mld euro.

Nieznacznie szybciej niż do całej grupy rynków rozwiniętych wzrósł eksport do UE – o 7,1 proc., do ok. 92,7 mld euro. Wśród ważniejszych krajów unijnych relatywnie szybko zwiększył się wywóz do Łotwy (o prawie 25 proc.), Hiszpanii (o 22,6 proc.), Finlandii (o 20,7 proc.), Belgii (o blisko 11 proc.), Szwecji (o 10,5 proc.), Włoch (o 8,9 proc.), Niderlandów (o 8,2 proc.), Rumunii (o 8,1 proc.), Węgier (o 8 proc.) oraz naszego głównego partnera handlowego Niemiec (o 7,7 proc.).

Zdecydowanie wolniej po trzech kwartałach br. wzrósł wywóz na pozaunijne rynki rozwinięte, tj. o 3,6 proc. (do 8,2 mld euro), co wynikało ze spadku sprzedaży do krajów EFTA (o 5,4 proc.), w tym do Norwegii aż o 11 proc. Z drugiej strony względnie szybko zwiększyła się sprzedaż na pozostałe rynki rozwinięte (poza UE i EFTA), tj. o 10,3 proc., w tym do Kanady (o 23,1 proc.) oraz RPA (o 15,4 proc.).

Eksport na rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte spadł o 5,6 proc. (do 19,6 mld euro), co przy wzroście importu o 8,2 proc. (do 42,5 mld euro) przełożyło się na pogłębienie deficytu wymiany o 4,4 mld euro, do 22,9 mld euro.

Zmniejszenie wywozu na rynki słabiej rozwinięte spowodowane było głębokim spadkiem eksportu do WNP (o 15,4 proc.), w tym do Rosji – o 12,4 proc., na Ukrainę  aż o 27,8 proc. oraz na Białoruś o 6,5 proc.

Sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP) wzrosła w tym okresie o 6,1 proc. (do prawie 10,1 mld euro). Na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost wywozu do Algierii (blisko 2-krotny), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ok. 48 proc.), Arabii Saudyjskiej (o 42 proc.), Singapuru (o ok. 12 proc.) oraz Chin (o 8,5 proc.).

W przekroju towarowym wzrost eksportu po trzech kwartałach br. odnotowano w niemal wszystkich grupach towarowych (poza produktami mineralnymi, gdzie nastąpił spadek o 5,3 proc.). Wśród ważniejszych grup produktów, szybciej niż w skali ogólnej zwiększył się wywóz wyrobów przemysłu lekkiego (o 11,8 proc.), artykułów rolno-spożywczych (o 5,2 proc.), dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 5 proc.) oraz wyrobów drzewno-papierniczych (o 4,9 proc.).

Źródło: www.mg.gov.pl