Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Inflacja bazowa we wrześniu 2014 r.

Inflacja bazowa we wrześniu 2014 r.

0
Inflacja bazowa we wrześniu 2014 r.

NBP opublikował dane dotyczące inflacji bazowej we wrześniu br. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,7 proc. w stosunku rocznym i była o 0,2 pkt proc. wyższa niż w sierpniu.

 Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB):

  • IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które nie są wynikiem regulacji rynkowych, ale są po wpływem działań władz publicznych (rządowych i samorządowych). Są to np. ceny za energię, wodę, kanalizację, czynsze mieszkaniowe.
  • IB po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych − wskaźnik powstaje poprzez wyłączenie cen, które są wrażliwe na różnego rodzaju szoki gospodarcze (popytowe i/lub podażowe) lub charakteryzują się istotną sezonowością. Do najczęściej uwzględnianych w tym wskaźniku towarów i usług zalicza się produkty żywnościowe (owoce, warzywa, mięso), produkty energetyczne (paliwa, gaz, opłaty), ale także usługi dostępu do internetu, usługi administracji państwowej oraz usługi prawne.
  • IB po wyłączeniu cen żywności i energii − wskaźnik powstaje poprzez wyłączenie cen dóbr wrażliwych na szoki podażowe (wewnętrzne, czy zewnętrzne, jak np. niskie zbiory płodów rolnych w wyniku niekorzystnych zmian pogodowych lub zmniejszenie wydobycia ropy naftowej przez kartele naftowe). Wyłączenia obejmują zatem ceny żywności i energii.
  • 15 proc. średnia obcięta − wskaźnik powstaje w wyniku dokonania statystycznego wyłączenia (obcięcia) 15% na zbiorze grup cen uszeregowanych towarów i usług charakteryzujących się największymi zmianami.

Opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 16 października komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej we wrześniu 2014 r. wskazuje, że w relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych − wyniosła -0,5 proc., tak samo jak miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych − obniżyła się do 0,0 proc. z 0,1 proc. zanotowanych w sierpniu;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii − wyniosła 0,7 proc., czyli o 0,2 pkt proc. więcej niż w sierpniu;
  • 15-proc. średnia obcięta − wyniosła 0,0 proc. wobec 0,1 proc. miesiąc wcześniej.

Podany 15 października przez GUS wskaźnik CPI (inflacji konsumenckiej) za wrzesień wyniósł -0,3 proc. w stosunku rocznym, a zatem tyle samo co miesiąc wcześniej.

Źródło: www.nbp.pl,
oprac. B. Opar