Strona główna Aktualności prawa pracy BHP - nowości Jak uzyskać dofinansowanie do okularów od pracodawcy.

Jak uzyskać dofinansowanie do okularów od pracodawcy.

0
Jak uzyskać dofinansowanie do okularów od pracodawcy.

Pracuję od 1,5 miesiąca na stażu w księgowości. Moja praca związana jest ściśle z obsługą programów kadrowych i wymaga ciągłej pracy przy komputerze. Czy pracodawca powinien sfinansować mi okulary korekcyjne?

Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 Nr 148 poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego- tak stanowi § 8 pkt 2 wskazanego rozporządzenia.

Należy podkreślić, że refundacja przysługuje każdej osobie zatrudnionej przez pracodawcę, w tym praktykantowi i stażyście. Jeżeli tylko użytkują oni w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Co istotne nie ma przy tym znaczenia okres zatrudnienia.

Należy jednak spełnić trzy warunki, by uzyskać dofinansowanie:

  • zakup okularów zostanie dokonany na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność stosowania okularów podczas pracy przy monitorze komputerowym,
  • orzeczenie lekarskie, o którym mowa powyżej, zostanie wydane podczas badań przeprowadzanych w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikiem, np. badania okresowego,
  • zakup okularów zostanie udokumentowany np. fakturą VAT lub rachunkiem.

Artur Zalewski

ekspert prawa pracy