Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Jednolite przepisy w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Jednolite przepisy w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

0
Jednolite przepisy w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

W Dzienniku Ustaw z dnia 24.02.2014 r. pod pozycją 232 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 06.12.2013 r., w załączniku do którego zawarty został jednolity tekst rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278).

W jednolitym tekście rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. uwzględniono zmiany wprowadzone za pośrednictwem 4 rozporządzeń nowelizujących, które wydano w okresie od listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 197, poz. 1663) do sierpnia 2012 r. (Dz.U. poz. 980).
W ust. 2 obwieszczenia Prezesa RM z dn. 06.12.2013 r. ujęte zostały przepisy pominięte w jednolitym tekście rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. (są to regulacje przejściowe zawarte w poszczególnych aktach zmieniających).

Przepisy rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. regulują m.in.:

  • kwestie dotyczące realizowania nauki zawodu,
  • zasady odbywania przez młodocianego przyuczenia do wykonywa-nia określonej pracy,
  • zasady wynagradzania młodocianych.

M. Ofierski