Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Jednolite przepisy w sprawie „trzynastek”

Jednolite przepisy w sprawie „trzynastek”

0

W Dzienniku Ustaw z dn. 27.09.2013 r. pod pozycją 1144 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 18.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, w załączniku do którego został zawarty urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080).

Ustawa z dn. 12.12.1997 r., choć nie należy do najczęściej nowelizowanych aktów prawnych, była w ostatnim okresie dwukrotnie zmieniana (ustawy zmieniające z dn. 10.05.2013 r. i z dn. 28.05.2013 r.). W związku z tym, aby nadać ustawie czytelną formę, Marszałek Sejmu podjęła decyzję o ogłoszeniu jednolitego tekstu wspomnianego aktu normatywnego.
W jednolitym tekście ustawy z dn. 12.12.1997 r. uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 7 nowelizacji uchwalonych w okresie od grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 110, poz. 1255) do maja 2013 r. (Dz.U. poz. 675),
  • wyroku TK z dn. 21.02.2006 r., sygn. akt K 1/05 (Dz.U. Nr 34, poz. 243),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 01.07.2013 r.

W ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu z dn. 18.07.2013 r. zamieszczono zmiany nieujęte w jednolitym tekście ustawy z dn. 12.12.1997 r. – są to w większości regulacje przejściowe lub dotyczące innych aktów prawnych.

Maciej Ofierski