Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Jednolity tekst ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Jednolity tekst ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

0

W Dzienniku Ustaw z dnia 11.06.2013 r. pod pozycją 672 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w załączniku do którego zawarty został urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447), zwanej dalej „u.s.d.g.”.

W nowym jednolitym tekście u.s.d.g. uwzględniono:

  • przepisy ujęte w poprzednim tekście jednolitym (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447),
  • zmiany wynikające z 17 nowelizacji uchwalonych w okresie od listopada 2009 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 855, ze zm.) do grudnia 2012 r. (Dz.U. poz. 1407),
  • zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 20.04.2013 r.

W ust. 2 obwieszczenia marszałka sejmu ws. ogłoszenia jednolitego tekstu u.s.d.g. zawarto przepisy przejściowe oraz derogacyjne, których nie obejmuje nowy, jednolity tekst u.s.d.g.
Wielokrotnie nowelizowana u.s.d.g. jest jednym z najważniejszych aktów normatywnych szeroko pojętego prawa gospodarczego. Zawiera m.in. przepisy dotyczące podejmowania działalności gospodarczej, funkcjonowania ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej szczególnym regulacjom ustawowym, określa ponadto zasady przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców.