Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Już obowiązują nowe zasady reklamacji usług telekomunikacyjnych

Już obowiązują nowe zasady reklamacji usług telekomunikacyjnych

0
Już obowiązują nowe zasady reklamacji usług telekomunikacyjnych

Z dniem 8 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 284), które wprowadza ułatwienia dla abonentów (konsumentów i przedsiębiorców) oraz dostawców usług.

 

Składając reklamację do dostawcy usługi telekomunikacyjnej, sami będziemy mogli wybrać, w jakiej formie ma nam zostać udzielona odpowiedź (na piśmie lub drogą elektroniczną). Dotychczas niezależnie od formy złożenia reklamacji (ustnie, pisemnie lub elektronicznie) usługodawca był zobowiązany do udzielenia odpowiedzi „na papierze”. Jeśli nie dokonamy wyboru, odpowiedź dotrze do nas tą drogą, którą złożyliśmy reklamację.

Korzystając z korespondencji e-mail lub elektronicznego biura obsługi abonenta w krótszym czasie uzyskamy odpowiedź na wniesioną reklamację, a po odpowiedź o odrzuceniu reklamacji nie będziemy już musieli iść na pocztę. Co więcej, jeśli odpowiedź usługodawcy do nas nie dotrze, będziemy mogli zażądać ponownego jej wysłania albo dostarczenia kopii lub duplikatu.

Dzięki zmienionym przepisom skorzystają zarówno abonenci, jak i przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy będą mogli zaoszczędzić na obsłudze korespondencji papierowej i listach poleconych. Postępowanie reklamacyjne będzie też przebiegało sprawniej.

Źródło: www.mac.gov.pl, oprac. B. Opar