k.c. – Księga czwarta. Spadki – Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058-1088)

576

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.s.h. – Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe – Dział II. Przepisy przejściowe (art. 610-630)
Następny artykułk.s.h. – Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe – Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 596-609)