k.p.c. – Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy) (art. 1154-1217)

596

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1805

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułMEN proponuje związkowcom powołanie zespołów merytorycznych
Następny artykułk.p.c. – Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego – Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych (art. 11