k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział II. Spółki osobowe (art. 8-10[1])

634

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Art. 8. § 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. § 2. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Art. 9. Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Art….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie (art. 903-916)
Następny artykułk.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł XXXIII[1]. Przekazanie nieruchomości (art. 902[1]-902[2])