k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. III. Spółka komandytowa (art. 102-124)

633

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Art. 103. § 1. W sprawach nieuregulowanych w…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułZnamy górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.
Następny artykułKurator oświaty ponownie skontroluje szkołę w ciągu trzech lat