Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy KE uruchomi dodatkowe środki wsparcia dla sektora owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem

KE uruchomi dodatkowe środki wsparcia dla sektora owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem

0
KE uruchomi dodatkowe środki wsparcia dla sektora owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem

Komisja Europejska poinformowała, że zamierza uruchomić dodatkowy mechanizm wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embargiem. Unijne fundusze w wysokości 125 mln euro mają być przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wycofania z rynku części zbiorów owoców i warzyw łatwopsujących się gatunków, których nie można długo przechowywać po zbiorach, a żaden alternatywny do rosyjskiego rynek zbytu nie jest dostępny.

 

Komisja określiła, że pomoc będzie dotyczyć m.in. takich produktów jak: pomidory, marchew, kapusta, papryka, kalafiory, ogórki i korniszony, pieczarki, jabłka, gruszki, owoce czerwone (np.: truskawki, maliny, wiśnie, porzeczka), winogrona deserowe i kiwi. Tak szeroki wachlarz produktów objętych wsparciem ma zapobiec nadmiernemu spadkowi cen tych produktów.

Ogłoszone w poniedziałek 18.08.2014 r. nadzwyczajne środki wycofania z rynku mają być ukierunkowane w szczególności na bezpłatną dystrybucję ww. owoców i warzyw do organizacji humanitarnych i pomocowych oraz innych instytucji społecznych, jak również uwzględniać odszkodowania za przeprowadzanie przez producentów „niezbierania” lub „zielonych zbiorów”. Komisja Europejska zadeklarowała, że pomoc finansowa obejmie wycofania z rynku produktów producentów, niezależnie czy są oni członkami grup i organizacji producentów owoców i warzyw, czy producentami indywidualnymi.

Ponadto poinformowano, że stosowne przepisy zostaną przyjęte przez Komisję Europejską prawdopodobnie na początku września, ale ww. mechanizm będzie obowiązywał od dnia 18 sierpnia 2014 r. Innymi słowy, wolumen produktów objętych instrumentami wspierania rynku od tej daty będzie objęty pomocą, z zastrzeżeniem, że zostanie objęty niezbędnymi kontrolami.

Komisja Europejska zapowiedziała, że środki te będą obowiązywać do końca listopada. Natomiast sytuacja rynkowa dla wszystkich pozostałych produktów objętych rosyjskim embargiem zostanie omówiona na kolejnym spotkaniu Komisji Europejskiej, państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, które ma się odbyć w Brukseli w najbliższy piątek (22 sierpnia).

Źródło: www.minrol.gov.pl